google-site-verification=y4ZPs5tTmbw1-xDqMK4sR9enDm9cPHh2Vhdr97t9838
top of page
Image by Atte Grönlund

Utmärkelser

Under höstmötet utdelas utmärkelser till personer som under det gångna året utmärkt sej.

 

Vandringsprisen bör i god tid innan följande möte återlämnas till föreningen.

Optitrophy pokalen

Priset har donerats av Timo Fleming i anledning av hans 50 årsdag. Trophyn är ett ständigt vandrande poängpris enligt speciella bestämmelser.

Årets seglare

Vandringspriset tilldelas den ASS seglare, som enligt seglingsnämndens helhetsbedömning svarat för säsongens förnämsta seglingsprestation.

Priset som donerats av Stig Röberg, utdelas vid sällskapets höstmöte. Priset förblir ASS egendom.

TPS kipparituoppi

Priset har donerats av Turun Pursiseura och tilldelas efter avslutad säsong medlem som på ett förtjänstfullt och synligt sätt har visat förståelse för skärgårdens miljöproblem.

Pelles juniorpokal

Priset har donerats av Björn Lindfors 1989 för att främja lättbåtskappseglingen bland ASS juniorer. Det tilldelas vid höstmötet den junior som under säsongen erhållit högsta poäng i en kappsegling för lättbåtar räknat enligt reglerna för utmärkelsetecken för kappsegling.

Villes 50 års kanna

Priset har donerats av Vilho Jäppinen för att främja kappsegling bland ASS äldre medlemmar. Det tilldelas på höstmötet den seglare över 50 år som enligt seglingsnämnden bedömning varit mest framgångsrik under säsongen. Priset förblir ASS egendom.

Svenska hederskannan

Svenska Hederskannan 1947 donerades till ASS som ett minne av KSSS´och KMK:s sjötåg till Åbo 1947 för att stärka banden mellan seglare i KSSS och ASS och tillerkännas person som genom seglarbragd, bärgning, konstruktion eller personlig kontakt på ett framstående sätt gagnat kontakten mellan sällskapen. Hederskannan kan även tilldelas person som ivrat för kamratskapets höjande inom ASS. Samma person kan endast en gång erhålla kannan, som endast utdelas då det är motiverat och då alltid vid årsmötet.

Artos besiktningsstop

Delas ut till en person som varit en aktiv besiktare.

Björn Lindfors Lyspokal

Pokalen har donerats till ASS av f.d. kommodoren Björn Lindfors. Målsättningen med pokalen är att öka medlemmarnas intresse att delta i kappseglingar arrangerade av ASS. Den utdelas vid höstmötet åt ASS-mästaren som vandringspris i LYS-klassen. ASSaren som vunnit priset 5 gånger erhåller det med äganderätt.

Kommodor Markus pokal för estetik

Vandringspriset har stiftats till kommodor Markus Blomquists ära när har år 2020 avgick som kommodor efter en period på åtta år. Priset tilldelas en person som på något sätt tillbringat estetik till föreningen.

bottom of page