google-site-verification=y4ZPs5tTmbw1-xDqMK4sR9enDm9cPHh2Vhdr97t9838
top of page
Image by Sonja Langford

Bolofsund Allmogekappsegling 

Kom med och upplev ett av de äldsta och finaste skärgårdsevenemangen. Allmogekappseglingen ordnas på Houtskär vid Häplot sund (Kittuis färjfäste).

 

Skepparmötet hålls vid Kittuis Camping & Caravan på tävlingsdagen klockan 12.00. Då delas även seglingsföreskrifterna ut.

 

Seglande gäster kan ta iland på Häplots norra sida. Bryggan vid Kittuis Camping & Caravan passar endast mindre motorbåtar.

 

Anmälningar och tilläggsuppgifter: Hasse Karlsson, 040 519 5247.

bottom of page