top of page
Beckholmen

Beckholmen, Åbo

På Beckholmen finns föreningens hemmahamn. I hamnen ligger föreningens medlemmars båtar. Det finns även ett antal gästplatser som gärna får användas. På sommaren ryms det nästan 70 båtar i hamnen och på vintern ungefär 45 på land. Det exakta antalet beror på båtarnas storlek.

Hamnkartan

 

Service i hamnen:

 • Septitömning

 • El

 • Vatten

 • Sopsortering

 • Mastkran

 • WC

 • Duch

 • Båtslip

 • Restaurang
   

Gästplatser:

I hamnen finns ett fåtal platser utsedda för gästande båtar. Då medlemmars platser är tomma en längre tid används platserna för gästande båtar. I hamnen är platserna märkta med en blå skylt “gästplats".

 

Hamnavgift och betalning:

Parkering över dagen gratis

1-7 dygn 15 € / dygn

mer än 7 dygn 10 € / dygn

 

Betalning sker med mobilepay till numret 72774 

eller till kontonummer FI30 2429 1800 0666 87 (meddelande: Gästplats + båtens namn).

Hamnreglementet
 

Förbindelser:

Från hamnen kan du lätt ta dej till Åbo centrum med vattenbussen. Tidtabellen hittar du på bryggan och hemsidan www.foli.fi/sv/vattenbussen

 

Den närmaste busshållplatsen finns endast 800 från bryggan. Tidtabell www.foli.fi 


 

Kontaktuppgifter:

Hamnkapten: Jarkko Knuutinen 

Adress: Valfångaregatan 10, 20900 Åbo

Beckholmen
bottom of page