top of page
  • airistosegelsallsk

Flagghalning 8.10.2022 kl12


Bästa ASS medlem! Säsongen avslutas med gemensam flagghalning i samband med att båtarna lyfts upp på Beckholmen. Ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen!

bottom of page