top of page
Image by Atte Grönlund

Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. är grundat år 1865 och har idag ungefär 570 medlemmar. Föreningens kansliet finns på Auragatan 1G och klubbhuset på Valfångaregatan 10-12.

Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. är grundat år 1865 och har idag ungefär 570 medlemmar. Föreningens kansliet finns på Auragatan 1G och klubbhuset på Valfångaregatan 10-12.

Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. är grundat år 1865 och har idag ungefär 570 medlemmar. Föreningens kansliet finns på Auragatan 1G och klubbhuset på Valfångaregatan 10-12.

bottom of page