google-site-verification=y4ZPs5tTmbw1-xDqMK4sR9enDm9cPHh2Vhdr97t9838
top of page
Image by Atte Grönlund

Besiktning

Båtens besiktning är en viktig åtgärd för att fastställa båtens skick. Båten bör besiktas i början av säsongen och senast innan utgången av juni. Utöver detta skall båtens skrov granskas minst vart femte år.

Besiktningen utförs av legitimerade besiktare inom föreningen. Besiktarna har genomgått SBF:s besiktarkurs.

Som bevis på en godkänd besiktning limmas en besiktningsdekal på babordssidan av båtens överbyggnad.

På Beckholmen arrangeras följande besiktningstillfällen:

Skrovbesiktning 17.5 kl 17-19.

Årsbesiktning 21.5, 28.5 och 4.6 kl 17-20

I första hand besiktas båtarna av en besiktare på de utsatta tillfällena. Om det av någon orsak inte är möjligt kan man genom att kontakta en besiktningsman få tillstånd att göra besiktningen på distans.

 

Du kan även besikta din båt i en annan klubb, men då behöver du komma ihåg att införa besiktningsprotokollet i ASS register. 

Namn
Erkkitapani Hintsa
Carl-Bertil Borg, Besiktnings chef (040 501 7250)
Karri Kiiskinen
Patrik Lindqvist
Peter Rönnberg
Jesper Broo
Olof Malmström
Joakim Nordling
Kalevi Fält
Gustav Ramberg
Mikael Huldén
Tor von Zweygbergk
Kaj Lundström

Besiktningen av båten indelas i grundbesiktning och årsbesiktning:

 

Årsbesiktningen utförs när båten är sjösatt och fullt utrustad. Utrustning och anordningar som inverkar på säkerheten granskas

 

Grundbesiktningen görs vart femte år samt då båten bytt ägare eller förening. Dessutom utförs grundbesiktning om man hoppat över en besiktningsgång. Grundbesiktningen görs i två steg. Då båten är på land besiktas skrovet. Då båten är sjösatt och i seglingsskick gör en motsvarande besiktning som som årsbesiktningen. Vid skrovbesiktningen granskas båtens skrov, styrinrättning, kraftöverföring och genomföringar samt motorn.

 

OBS! I vår förening finns över 150 båtar och endast ett fåtal besiktare. Vänligen respektera besiktarna genom att noggrant följa anvisningarna för besiktningen. Alla båtar bör besiktas i god tid före utgången av juni.

bottom of page