top of page
Image by Atte Grönlund

Besiktning

Båtens besiktning är en viktig åtgärd för att fastställa båtens skick. Båten bör besiktas i början av säsongen och senast innan utgången av juni. Utöver detta skall båtens skrov granskas minst vart femte år.

Du kan boka tid för besiktning i hemmahamnen på Beckholmen här.

 

Besiktningen utförs av legitimerade besiktare inom föreningen. Besiktarna har genomgått SBF:s besiktarkurs. Du kan även besikta din båt i en annan klubb, men då behöver du komma ihåg att införa besiktningsprotokollet i ASS register. 

 

Som bevis på en godkänd besiktning limmas en besiktningsdekal på babordssidan av båtens överbyggnad.

Namn
Stad
Tor von Zweygbergk
Nådendal/Åbo
Karri Kiiskinen
Åbo
Patrik Lindqvist
Åbo
Peter Rönnberg
Nagu
Jesper Broo
Helsingfors
Olof Malmström
Mariehamn
Joakim Nordling
Pargas/Nagu
Kalevi Fält
Åbo/Stormälö
Gustav Ramberg
Åbo/Nagu
Mikael Huldén
Åbo
Carl-Bertil Borg
Åbo
Elias Skrifvars
Åbo
Kaj Lundström
Åbo

Besiktningen av båten indelas i grundbesiktning och årsbesiktning:

 

Årsbesiktningen utförs när båten är sjösatt och fullt utrustad. Utrustning och anordningar som inverkar på säkerheten granskas

 

Grundbesiktningen görs vart femte år samt då båten bytt ägare eller förening. Dessutom utförs grundbesiktning om man hoppat över en besiktningsgång. Grundbesiktningen görs i två steg. Då båten är på land besiktas skrovet. Då båten är sjösatt och i seglingsskick gör en motsvarande besiktning som som årsbesiktningen. Vid skrovbesiktningen granskas båtens skrov, styrinrättning, kraftöverföring och genomföringar samt motorn.

 

OBS! I vår förening finns över 150 båtar och endast ett fåtal besiktare. Vänligen respektera besiktarna genom att noggrant följa anvisningarna för besiktningen. Alla båtar bör besiktas i god tid före utgången av juni.

bottom of page