top of page
  • airistosegelsallsk

Lammkläppens dass

Förra sommaren fick dasset på Lammkläppen nytt tak. I sommar kommer väggarna tjäras, spången förnyas, och ett nytt Biolan dass installeras. Före det nya dasset har installerats ombeds medlemmarna lämna dasset oanvänt.
bottom of page