google-site-verification=y4ZPs5tTmbw1-xDqMK4sR9enDm9cPHh2Vhdr97t9838
top of page
  • airistosegelsallsk

Kallelse till vårmöte

Föreningens medlemmar kallas till vårmöte 

onsdagen den 13.3.2024 kl. 18.00 i SFV utrymmen på Tavastgatan 30D 33-34.

Det finns också möjlighet att delta online utan rösträtt.


På mötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen för år 2023.


Utöver ordinarie ärenden föreslår styrelsen att årsmötet bemyndigar styrelsen att uppta ett banklån till högst 50.000 euro för reparation av bryggan på Beckholmen. 


Efter mötet presenteras projektet 8mR VM 2025.


Anmälning via Lyyti senast den 10.3.2024Väl mött,

Styrelsen
Comments


bottom of page