google-site-verification=y4ZPs5tTmbw1-xDqMK4sR9enDm9cPHh2Vhdr97t9838
top of page
  • airistosegelsallsk

Kallelse till vårmöteAiristo Segelsällskap i Åbo r.f.


Föreningens medlemmar kallas till vårmöte

onsdagen den 15.3.2023 kl. 18.00 på Gillesgården, Auragatan 1.

Det finns också möjlighet att delta online via Teams utan rösträtt.


På mötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen för år 2022.


Utöver ordinarie ärenden föreslår styrelsen ändringar av föreningens stadgar.


Väl mött,

Styrelsen


bottom of page