top of page
  • airistosegelsallsk

Beställning av årsbok


Airisto Segelsällskap ger årligen ut en årsbok till sina medlemmar. Boken kostar 10€.

Boken ges ut i elektoninskt format på förreningens hemsida.


bottom of page