Bolofsund allmogekappsegling

Söndagen den 11.7 är det dags för den 115:e Bolofssunds allmogekappsegling i Kittuis, Houtskär.

Starten går ca klockan 13 vid Häplot sund (Kittuis färjfäste).

Skepparmöte hålls vid Kittuis Camping & Caravan, på tävlingsdagen klockan 12.00. Då delas också seglingsföreskrifterna ut.

Kom med och upplev ett av de äldsta och finaste skärgårdsevenemangen.

Seglande gäster kan ta iland på Häplots norra sida. Bryggan vid Kittuis Camping & Caravan passar endast mindre motorbåtar.

Anmälningar och tilläggsuppgifter: Markus Blomquist 040 821 0419