Bolofssund allmogekappsegling

Söndagen den 12.7 är det dags för den 110:e Bolofsunds allmogekappsegling.

Start cirka klockan 13:20 vid Häplot sund (Kittuis färjfäste).

Skepparmötet hålls vid Kittuis Camping & Caravan söndagen den 12.7 klockan 12:00 då också seglingsföreskrifterna utdelas.

Efter kappseglingen trubadur- och dansmusik (Evert Taube, Cornelis, skärgårdsvalser...) samt möjlighet till mat och dryck.

Kom med och upplev ett av de äldsta och finaste skärgårdsseglingsevenemangen.

Seglande gäster kan ta iland på Häplots norra sida. Bryggan vid Kittuis Camping & Caravan passar bara mindre motorbåtar.

Anmälningar och tilläggsuppgifter: Markus Blomquist 040 821 0419