150 år på Viittakari

Fest till minnet av stiftandet av Airisto Segelsällskap r.f. på Viittakari exakt 150 år sedan. Inbjudan nedan.